• สาธารณรัฐอาเซอร์ไบจาน
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐอาร์มีเนีย
  100.00 ฿
 • เขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน
  100.00 ฿
 • เขตปกครองตนเองทิเบต
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐอุซเบกิ
  100.00 ฿
 • รัฐสุลต่านโอมาน
  100.00 ฿
 • สหพันธ์สาธารณรัฐประชาธิปไตยเนปาล
  100.00 ฿
 • รัฐอิสราเอล
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐอิสลามอิหร่าน
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐอิรัก
  100.00 ฿
 • ฮ่องกง
  100.00 ฿
 • ราชอาณาจักรภูฏาน
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐฟิลิปปินส์
  100.00 ฿
 • รัฐปาเลสไตน์
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐจีน (ไต้หวัน)
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐเยเมน
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม
  100.00 ฿
 • สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์
  100.00 ฿
 • เติร์กเมนิสถาน
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐตุรกี
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐประชาธิปไตยติมอร์-เลส
  100.00 ฿
 • ราชอาณาจักไทย
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐทาจิกิ
  100.00 ฿
 • สาธารณรัฐอาหรับ
  100.00 ฿